Bostäder vid Sundets pärla

Garnito AB är ett privat fastighetsbolag med inriktning att äga och förvalta bostadsfastigheter belägna i Helsingborg. Verksamheten startade 1994 och består idag av 21 fastigheter. Våra fastigheter är belägna på Tågaborg, Stattena, Slottshöjden, Ringstorp samt i centrum. I vårt bestånd har vi bostadslägenheter, lokaler, parkeringsplatser samt garage.

Brandskydd

Du vet väl om att din lägenhet skall vara utrustad med brandvarnare.

Läs mer här

Aktuellt just nu

Inställd visning i Båstad på Stinsvägen 9

Läs mer