Bostäder vid Sundets pärla

Garnito AB är ett privat fastighetsbolag med inriktning att äga och förvalta bostadsfastigheter belägna i Helsingborg. Verksamheten startade 1994 och består idag av 21 fastigheter. Våra fastigheter är belägna på Tågaborg, Stattena, Slottshöjden, Ringstorp samt i centrum. I vårt bestånd har vi bostadslägenheter, lokaler, parkeringsplatser samt garage.

Brandskydd

Du vet väl om att din lägenhet skall vara utrustad med brandvarnare.

Läs mer här

Aktuellt just nu

Inget aktuellt just nu.

Läs mer