Om Garnito

Garnito AB är ett privat fastighetsbolag med inriktning att äga och förvalta bostadsfastigheter belägna i Helsingborg.

Verksamheten startade 1994 och består idag av 21 fastigheter. Våra fastigheter är belägna på Tågaborg, Stattena, Slottshöjden, Ringstorp samt i centrum. I vårt bestånd har vi bostadslägenheter, lokaler, parkeringsplatser samt garage. Nedan ser ni exempel på vårt fastighetsbestånd.

Lilla Möllevångsgatan 5 A
Mellersta stenbocksgatan 39
Pålsjögatan 49