Serviceanmälan

För att göra en serviceanmälan loggar du in på "Mina sidor". Du skapar en inloggning med din mailadress och ditt kontraktsnummer.

Du kan även ta kontakt med Kundservice. Kontaktuppgifter till rätt förvaltare finns under respektive fastighet i fliken "Våra fastigheter". Även i trappanslaget vid entrén i din fastighet finns kontaktuppgifter.

Vid akuta ärenden efter kontorstid tar du kontakt med fastighetens jourbolag. Du hittar kontaktuppgifter till jourbolaget på trappanslaget i entrén alternativt kan du klicka här. Exempel på akuta ärenden är översvämning, strömavbrott, vattenskador och liknande som innebär fara för människor eller fastigheten.