Fokusområden

Garnito ABs hållbarhetsarbete genomsyras av långsiktighet i våra fyra fokusområden; Kunder, personal, leverantörer och miljö.

Kunder

Nöjda kunder som trivs och lever i våra hus och områden är ett viktigt fokusområde. Vi arbetar systematiskt och personligt där vi strävar efter att ständigt vara lyhörda för hur vi kan göra våra kunder än mer nöjda.

 • God service och tillgänglighet
 • Kundundersökningar
 • Trygga miljöer i husen och i lägenheterna
 • Välskötta hus och lägenheter
 • Inbjudande innergårdar

Leverantörer

Vi vill samarbeta med de bästa leverantörerna och entreprenörerna. Vi har lärt oss att långa och nära relationer ger bra utväxling för oss, våra leverantörer och våra kunder. Vissa av våra samarbetspartners har funnits i flera generationer tillsammans med oss.

 • Lokala entreprenörer som är mån om våra kunder, hus och stadsdelar
 • Långsiktiga relationer
 • Öppet samarbete med tät dialog
 • Sunda avtal

Miljö

Miljöarbetet finns alltid med oss. När vi bygger nya hus, när vi renoverar och underhåller våra hus. Det är ett långsiktigt och uthålligt arbete som ger resultat för både oss och våra stake-holders.

 • Klimatavtal med Helsingborgs Stad
 • Solcellsanläggningar och laddstolpar för el-bilar
 • Vattenbesparingsprogram och energieffektiviseringar
 • Uppvärmning med fjärrvärme och biogas
 • Miljöbyggnad Silver i Nyproduktion
 • El med Bra Miljöval
 • Hög nivå på källsortering
 • El-och laddhybrider som företagsbilar

Personal

Vår viktigaste faktor för att lyckas i allt arbete är vår personal. Vi vet att människor som mår bra och trivs på arbetet väljer att arbeta under lång tid med oss. Långsiktigheten ger drivkraften att ständigt utvecklas och möjligheter att skapa ett Hållbarhetsarbete som är riktigt bra.

 • Gott ledarskap
 • Delaktighet i företaget
 • Bra arbetsmiljö
 • Bra anställningsvillkor och förmåner
 • Utvecklingsmöjligheter
 • Låg sjukfrånvaro
 • Jämställdhet och likabehandling

Garnito AB | Järnvägsgatan 11 | 252 24 Helsingborg