Andrahandsuthyrning

Vid beaktansvärda skäl kan du ansöka om att få hyra ut lägenheten i andra hand under en period som är tidsbegränsad.

  • du ska arbeta eller studera på annan ort (tidsbegränsat)
  • du ska provbo som sambo (max 1 år)
  • du ska bo utomlands en längre tid

För att hyra ut i andra hand måste du ha vårt godkännande skriftligen. Hyr du ut i andra hand utan detta godkännande riskerar du att bli uppsagd. Observera att du som förstahandshyresgäst alltid är ansvarig för lägenheten och att hyran betalas.

Autogiro

Du har möjlighet att betala din hyra med autogiro. Då dras hyresbeloppet från ditt konto varje månad på förfallodagen. Det är ett enkelt och kostnadsfritt sätt att säkerställa att hyran alltid betalas i rätt tid. Ring oss så skickar vi en blankett. Du ser på hyresavin när autogirot har börjat fungera - då står det makulerat istället för beloppet. Du ansvarar för att det finns täckning på kontot. Om täckning saknas måste du se till att betalning sker på annat sätt.

E-faktura

Du ansluter dig genom att logga in i din internetbank och leta dig fram i menyn till e-faktura. Leta upp Garnito AB som mottagare.

Betalning av hyra

Hyran är en förskottsbetalning och skall betalas senast sista vardagen före varje månadsskifte. Du kan betala med de avier vi skickar. Även om du inte fått någon avi har du en skyldighet att betala hyran. Betalar du för sent går ärendet direkt till inkasso. Utebliven betalning eller flera sena betalningar kan innebära att du förlorar hyresrätten.

Brandsäkerhet

Garnitos lägenheter skall vara utrustade med en brandvarnare som är monterad i halltaket. Om brandvarnare saknas eller inte fungerar, måste ni anmäla detta till oss. Hyresgästen själv ansvarar för kontroll av att brandvarnaren fungerar samt att byta batterier vid behov. Ni som har barn och husdjur - använd gärna barnsäkerhetspärren på spisen för att undvika att spisen sätts på utan att du vill det. Ha för vana att inte ha några saker på spisen när den inte används. Inga föremål får förvaras i trapphus/vilplan, exempelvis ska cyklar och barnvagnar förvaras på anvisad plats. I lägenhetsförråd/lägenhet får inget brandfarligt/exploderande material förvaras. Mopeder/motorcyklar får ej förvaras i källare eller förråd, räknas som brandfarligt material.

Fiber via iTUX

De flesta fastigheter är uppkopplade till iTUX öppna fiber, vilket innebär att du själv kan välja bredbandsleverantör. Läs mer på https://skane.itux.se/

Hänsyn till grannar

För allas trevnad i fastigheten ska hänsyn tas till grannar. Här är några enkla regler att tänka på:

  • Tänk på grannarna om du spelar något instrument, lyssnar på radio eller TV.
  • Man får aldrig störa sina grannar och spela högt, men hyreslagen ser särskilt allvarligt på det om det sker på kvälls- eller nattetid.
  • Mata inte fåglar från balkong eller fönsterbleck. Fåglar skräpar ner och mat faller till marken och kan locka till sig råttor.
  • Kasta ej cigarettfimpar från balkongen.
  • Skaka inte mattor eller sängkläder från balkong eller fönster. Tänk på att det kan vara störande att spola stora mängder vatten sent på kvällen.
  • Har du husdjur är det ditt ansvar att de inte är störande för andra boende.
  • Avtal om störningsjour finns i samtliga fastigheter och ni når Addici på tel 020-310 010.

Hemförsäkring

Inbrott, brand eller översvämning kan drabba vem som helst och i vissa fall kan du inte bo i din lägenhet under en tid på grund av sådana skador. Du som hyresgäst är skyldig att ha en hemförsäkring som hjälper dig med boende under sådana omständigheter. Kontakta ditt försäkringsbolag för mer information.

Hyresnivå

Hyresnivån bestäms efter en årlig förhandling mellan hyresvärdarna och hyresgästföreningen.

Lägenhetsbyte

För att få byta lägenhet, inom eller utanför Garnito, måste du ha vårt tillstånd. Vid externt byte gäller att du ska lämna in en bytesansökan. Den får du om du kontaktar oss. Vår handläggningstid för bytesärenden är 1-3 månader från det att vi fått kompletta ansökningshandlingar.

Uppsägning

All uppsägning ska ske skriftligen med underskrift från samtliga som skrivit under kontraktet. Uppsägningen ska vara oss tillhanda den sista dagen i månaden för att vara giltig. Uppsägningstiden är tre kalendermånader enligt hyreslagen. Du är under uppsägningstiden skyldig att visa din lägenhet för nästa tilltänkta hyresgäst. Vi får ibland förfrågan om förkortad uppsägningstid. Det förekommer endast i undantagsfall när nästa hyresgäst har önskemål om att flytta in tidigare. Men man bör alltid räkna med tre månader i uppsägningstid.

Flytt

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag. Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring.
Du skall också ändra eller säga upp ditt elabonnemang.
När du lämnar lägenheten skall den vara välstädad till nästa boende. Glöm inte städa av både förrådsutrymme och balkong! Om städningen är dåligt utförd tvingas vi debitera dig för våra kostnader i samband med detta. Städtips och en checklista får du av oss tillsammans med bekräftelsen av din uppsägning. Kontakta oss för bokning av besiktningstid.

Garnito AB | Järnvägsgatan 11 | 252 24 Helsingborg