Lokaler i City och på Tågaborg

Vi har ett 30-tal kommersiella lokaler i vårt bestånd. De flesta finns i city på Möllegränden, Bruksgatan samt på Nedre Långvinkelsgatan. Vi har även lokaler på Tågaborg som finns på Pålsjögatan, Wrangelsgatan, Karl X Gustavs gata och Tågagatan. När vi får en ledig lokal publicerar vi den på www.objektvision.se Har du funderingar kring våra lokaler är du välkommen att kontakta lokalansvarig förvaltare Jessica på jessica@garnito.se eller 042-444 70 74.

Garnito AB | Järnvägsgatan 11 | 252 24 Helsingborg