Bostäder vid Sundets pärla

Garnito AB är ett privat fastighetsbolag med inriktning att äga och förvalta bostadsfastigheter belägna i Helsingborg. Verksamheten startade 1994 och består idag av 21 fastigheter. Våra fastigheter är belägna på Tågaborg, Stattena, Slottshöjden, Ringstorp samt i centrum. I vårt bestånd har vi bostadslägenheter, lokaler, parkeringsplatser samt garage.

Nya hyresrätter

Nu bygger vi 110 nya hyreslägenheter på Ringstorp

Läs mer på utsikten.garnito.se

Aktuellt just nu

BRANDSKYDD

Läs mer