2024 års hyra

Hyresgästföreningen och Fastighetsägarföreningen är nu överens om hyrorna för 2024 och det innebär att hyrorna höjs med 5,3% från den 1/1 - 2024.

Din nya hyra framgår av hyresavin och den retroaktiva höjningen för januari – mars delas upp på kommande två månader.

Hyresförhandlingarna i Helsingborg för privata fastighetsägare avgjordes 2024 via skiljeman sedan Hyresgästföreningen och Fastighetsägarföreningen inte nått en överenskommelse. Utfallet från skiljemannen blev 5,3 % från den 1/1 – 2024.

Med vänliga hälsningar
Garnito