Hållbarhetsarbete

Hållbarhet

 

Hållbarhetsarbete 

Garnito är en fastighetsutvecklare som bygger och utvecklar bostäder. Vi är också fastighetsägare och hyresvärd som erbjuder hem till ca 2 000 Helsingborgare i centrala och norra delarna av Helsingborg. För oss är hållbarhetsarbetet en viktig del för att bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. 

Hållbarhetsarbetet består av miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

Miljömässig hållbarhet

Garnito arbetar aktivt med att minska vår klimatbelastning. Det handlar om det vi gör själva som byggnation, fastighetsutveckling, renovering och förvaltning samt göra det enkelt för våra hyresgäster att leva hållbart med låg klimatpåverkan. 

 • Klimatavtal med Helsingborgs Stad
 • Solcellsanläggningar och laddstolpar för el-bilar
 • Vattenbesparingsprogram och energieffektiviseringar
 • Uppvärmning med fjärrvärme och biogas
 • Låg klimatpåverkan vid nyproduktion
 • El med Bra Miljöval
 • Hög nivå på källsortering
 • El-och laddhybrider som företagsbilarKunder

Social hållbarhet

Trygghet och nöjda kunder som trivs och lever i våra hus ett av vårt viktigaste fokusområde. Vi arbetar systematiskt och personligt där vi strävar efter att ständigt vara lyhörda för hur vi kan skapa trygghet och göra våra kunder nöjda.

 • God service och tillgänglighet
 • Kundundersökningar
 • Trygga miljöer i husen och i lägenheterna
 • Välskötta hus och lägenheter
 • Inbjudande innergårdar

Garnito strävar efter långsiktiga samarbeten som bygger på förtroende. Många av våra samarbetspartners har vi jobbat tillsammans med i generationer där vi ser oss som en långsiktig och pålitlig samarbetspartner.

Vi samarbetar också med idrottsföreningar för att bidra till god hälsa, gemenskap och meningsfull fritid för barn.

Ekonomisk hållbarhet

Garnito är en långsiktig fastighetsutvecklare. Vi äger våra hus länge och bygger för en långsiktig ekonomisk utveckling av våra fastigheter genom hållbara materialval och investeringar.

Garnito äger och utvecklar fastigheter genom att skapa trygghet, attraktivitet och bidra till en hållbar samhällsutveckling.